Gospodarka Wodna

Gospodarka Wodna

Gospodarka Wodna to studia z zakresu ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjackie

Tryb studiów: stacjonarne (dzienne), również "Studia po16tej"

Liczba semestrów: 6

Profil kształcenia: praktyczny

Obszar kształcenia: nauki przyrodnicze, nauki o Ziemi

Przedmioty maturalne: geografia, biologia, matematyka, fizyka i astronomia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

WODA gwarantuje Tobie przyszłość!

Świat zmienia się na Twoich oczach: suchą nogą można spacerować po dnie Wisły i Noteci, dzieci od lat nie mają okazji do zabaw na śniegu, a pola uprawne już w kwietniu wyglądają jak Sahara. W takiej sytuacji pożary, susze i gwałtowne zjawiska atmosferyczne stają się naszą codziennością.

W Europie, w tym w Polsce, rusza lawina środków finansowych na wieloletnie programy racjonalnego gospodarowania wodą, ochrony przed suszą i efektami zmian klimatycznych. Przedsięwzięcia w zakresie GOSPODARKI WODNEJ, to nie tylko te związane z hydrologią czy hydroinżynierią, ale również ochrona różnorodności biologicznej oraz turystyka i rekreacja. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, do realizacji którego niezbędni są specjaliści w zakresie GOSPODARKI WODNEJ.

Dla kogo i dlaczego warto?

Jeśli interesujesz się ekologią i ochroną klimatu, przyrodą lub działaniami międzynarodowych organizacji i instytucji ochrony środowiska, oraz zależy Ci na przyszłościowym i pewnym zawodzie, rozpocznij studia na kierunku GOSPODARKA WODNA w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile! Jeśli na maturze zdałeś jeden z tych przedmiotów: geografia, biologia, matematyka, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka, możesz śmiało przystąpić do rekrutacji. Gospodarka Wodna to elastyczne możliwości zdobywania wiedzy z różnych dyscyplin przyszłości.

Stacjonarne, bezpłatne, dzienne studia licencjackie na kierunku GOSPODARKA WODNA w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile są prowadzone przy współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM i trwają 3 lata, a po ich ukończeniu uzyskasz tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie gospodarki wodnej. Oprócz wyspecjalizowanej kadry i programu zajęć umożliwiającego zdobycie wiedzy i umiejętności, Nadnotecki Instytut UAM w Pile to również nowoczesna infrastruktura i zielone otoczenie sprzyjające studiowaniu. UAM będący jednym z najlepszych Uniwersytetów w Polsce, elastycznie podchodzi do Studenta. Wybierając studia na UAM w Pile otrzymasz wsparcie w zdobywaniu wiedzy. Każdy może liczyć na pomoc tutora - nauczyciela akademickiego, który wskaże dobre rozwiązania zarówno w rozwoju osobistym, jak i w trudniejszej sytuacji. Na UAM nie ograniczamy, a poszerzamy horyzonty i możliwości rozwoju naszych Studentów!

Podczas studiów licencjackich aż 70% zajęć stanowią praktyczne zajęcia, które są podstawą do zdobycia wiedzy i umiejętności wykorzystywanych w życiu zawodowym. Jeśli będziesz chciał/a, nic nie stoi na przeszkodzie, by po ukończeniu studiów licencjackich w dziedzinie gospodarki wodnej, kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – m.in. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydziale Biologii czy Wydziale Chemii UAM i uzyskać tytuł magistra.

Perspektywy zawodowe

Będąc absolwentem/ką kierunku GOSPODARKA WODNA w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile będziesz wyposażony/a w szeroką wiedzę teoretyczną i posiadać będziesz wiele praktycznych umiejętności cenionych przez polskie oraz międzynarodowe firmy, instytucje i organizacje związane z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych. Możesz tworzyć rozwiązania adaptacji do zmian klimatycznych. Specjalistów w tej dziedzinie potrzebują m.in.:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
- wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
- pracownie ekspertyz środowiskowych, outsourcing środowiskowy,
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
- Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
- przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz spółki wodno-ściekowe,
- agencje projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
- firmy związane z melioracją i urządzeniami wodnymi,
- stowarzyszenia i fundacje przyrodnicze i ekologiczne.

Możesz otworzyć także własną firmę, a my zapewniamy Ci profesjonalne warsztaty niezbędne do założenia swojego biznesu!

Studia w czasie i po pandemii koronawirusa

Jeśli zastanawiasz się, czy koronawirus wpłynie na realizację Twoich planów studiowania oraz jaka w ogóle jest przyszłość studiowania, to dobrze, bo to oznacza, że jest to dla Ciebie ważne. Studiowanie w trakcie i po epidemii COVID-19 u nas jest możliwe! Kierunek Gospodarka Wodna to studia bezpłatne, wtedy kiedy możesz: dziennie, w trybie "Studia po 16tej” + zawsze wygodne zajęcia zdalne. To studia dostosowane do Ciebie!
Studiując w Pile, żyjesz ekologicznie, nie marnując tylu zasobów (ZERO WASTE). UAM daje Studentom najszerszą w regionie możliwość wzięcia udziału w wymianie studenckiej oraz systemie stypendialnym! Pamiętaj, że wyjazd na studia za granicę w ramach programu ERASMUS+ będzie znów możliwy. A gdybyś chciał postudiować w wielkim mieście, jako jedyna uczelnia w regionie, dajemy możliwość wyjazdu na semestr studiów na podobnym lub innym kierunku na największych Uniwersytetach w Polsce w ramach programu MOST.

Pamiętaj, że wszystko zależy od Ciebie!
UAM w Pile – tutaj liczy się klimat!

Proces rekrutacji

Informacje rekrutacyjne znajdują się tutaj:

SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI UAM
(rekrutacja  na studia w roku akademickim 2020/2021 startuje 1 czerwca)

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI