Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2020/2021:

Rozpoczęcie rejestracji w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR) 1 czerwca 2020
Ostatni dzień rejestracji w SIR 18 sierpnia 2020
Ostatni dzień na opłacenie zapisu na studia 18 sierpnia 2020
Ostatni dzień na wprowadzenie wyników
egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości
przez kandydatów do SIR
18 sierpnia 2020
Ogłoszenie wyników rekrutacji 21 sierpnia 2020
Składanie w SIR dokumentów przez kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
21-28 sierpnia 2020