Technologie informatyczne

Technologie Informatyczne baner

Zaprogramuj swoją przyszłość! Oferujemy Ci wiedzę, umiejętności i dyplom inżyniera.

Stopień studiów: studia I stopnia, inżynierskie

Tryb studiów: stacjonarne (dzienne), również "Studia po16tej"

Liczba semestrów: 7

Profil kształcenia: praktyczny

Obszar kształcenia: nauki ścisłe i techniczne

Przedmioty maturalne: matematyka, informatyka, fizyka i astronomia

O kierunku

Stawiamy na jakość i wysoki poziom kształcenia, dlatego informatyczne studia inżynierskie na kierunku Technologie Informatyczne realizujemy wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UAM. Program inżynierski trwa 3,5 roku i po jego ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy inżyniera w dziedzinie technologii informatycznych.
W ramach studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, uzyskując przygotowanie do pracy indywidualnej i zespołowej. Program studiów pierwszego stopnia, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu kilku szczególnie intensywnie rozwijających się działów współczesnej informatyki:

  • Algorytmika i inżynieria programowania,
  • Technologie informacyjne i internetowe,
  • Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów,
  • Modelowanie i optymalizacja systemów,
  • Technologie mobilne,
  • Geoinformatyka.

Geoinformatyka

Będziesz miał szeroki dostęp do sprzętu komputerowego wysokiej klasy, zarówno w trakcie zajęć jak i do pracy indywidualnej. Jeżeli jesteś przekonany, że odnajdziesz się w świecie informatyki, a Twoje zainteresowania skierowane są na nauki ścisłe, to na pewno jest to kierunek dla Ciebie!

Współpraca z firmami branży IT

Mamy świadomość, że oprócz gruntownej wiedzy informatycznej jaką zdobędziesz w trakcie tych studiów, równie ważne są umiejętności, zwłaszcza te poszukiwane na rynku pracy. Dlatego nasze studia prowadzimy we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT (m.in. Signify, Quad IT Global Solutions) mającymi swoje siedziby w Pile. Pracownicy firm angażują się w dydaktykę i rozwój kierunku studiów oraz organizację projektów/praktyk już od pierwszego roku. Dzięki temu drzwi do branży IT stoją dla Ciebie otworem.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów I stopnia i uzyskania tytułu inżyniera w dziedzinie technologii informatycznych możesz kontynuować kształcenie na studiach II stopnia – m.in. na trwającym 1,5 roku kierunku Informatyka  na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM,  i uzyskać, w wyniku jego ukończenia, tytułu zawodowy magistra informatyki.

Perspektywy zawodowe

Obecne trendy pokazują, że absolwenci tych studiów nie mają żadnego problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie. Inżynier - informatyk to przyszły programista w firmach komputerowych, administrator sieci, twórca stron internetowych, manager projektów IT, informatyk w małych i dużych przedsiębiorstwach. Studia w Nadnoteckim Instytucie UAM są odpowiedzią na aktualne potrzeby i rzeczywiste wyzwania regionalnego i ogólnoświatowego rynku! Partnerzy pilskiego Instytutu UAM - firmy z branży IT umożliwiają studentom zdobycie doświadczenia praktycznego podczas praktyk studenckich i realizowanych projektów. Ponadto, chcą w ten sposób przygotować i pozyskać naszych absolwentów - przyszłych pracowników.

Proces rekrutacji

Informacje rekrutacyjne znajdują się tutaj:

SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI UAM
(rekrutacja  na studia w roku akademickim 2020/2021 startuje 1 czerwca)

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI