Praktyki Studenckie

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych

Regulamin obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuObowiązujący
DOC
Pobierz DOC Regulamin obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (174.5 KB)
załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowychObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX załącznik nr 1 – Porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych (20.6 KB)
załącznik nr 2 – Skierowanie na studencką praktykę zawodowąObowiązujący
DOC
Pobierz DOC załącznik nr 2 – Skierowanie na studencką praktykę zawodową (26.5 KB)
załącznik nr 3 – Dziennik studenckich praktyk zawodowychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF załącznik nr 3 – Dziennik studenckich praktyk zawodowych (378.1 KB)
załącznik nr 4 – Karta – studencka praktyka zawodowa jako okres wykonywanej pracyObowiązujący
DOC
Pobierz DOC załącznik nr 4 – Karta – studencka praktyka zawodowa jako okres wykonywanej pracy (35.0 KB)
załącznik nr 5 – Karta – studencka praktyka zawodowa jako okres stażu, wolontariatu lub projektuObowiązujący
DOC
Pobierz DOC załącznik nr 5 – Karta – studencka praktyka zawodowa jako okres stażu, wolontariatu lub projektu (34.5 KB)

Technologie informatyczne

Program praktyk dla studentów kierunku Technologie Informatyczne (rozpoczęcie studiów przed rokiem akademickim 2019/2020)

Zarządzenia Nr 38/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych

Załącznik do porozumienia w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych, zawieranego na podstawie Zarządzenia Nr 38/2016/2017 Rektora UAM z dnia 14 grudnia 2016 r.  w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych

Program praktyk dla studentów I roku Technologii Informatycznych (od roku akademickiego 2019/2020)

Program praktyk na kierunku Technologie Informatyczne