Stypendia

Pomoc materialna i Domy Studenckie

Informacji ws. pomocy materialnej dla studentów udziela:

dr Przemysław Rachowiak

Tel. 61 829 24 89

e-mail: rachp@amu.edu.pl

Stypendium Rektora


Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z  procedurą ubiegania się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
- https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Świadczenia pomocy socjalnej


Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się :
- https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej