Stypendia

Pomoc materialna i Domy Studenckie

Informacji ws. pomocy materialnej dla studentów udzielają :

  • mgr Monika Graumiler-Pawlak - tel. +48 61 829 24 97, e-mail: dn@amu.edu.pl
  • mgr Aleksandra Modrzejewska - tel. +48 61 829 24 93, e-mail: dn@amu.edu.pl
  • dr Przemysław Rachowiak - tel: +48 61 829 24 89, e-mail: rachp@amu.edu.pl

Ze strony NI UAM w Pile osobą odpowiedzialną za stypendia jest:

mgr Mateusz Rauhut

tel. 61 829 34 58

e-mail: mateusz.rauhut@amu.edu.pl

Stypendium Rektora


Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z  procedurą ubiegania się o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:
- https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/stypendium-rektora-dla-najlepszych-studentow

Świadczenia pomocy socjalnej


Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się :
- https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/pomoc-materialna-i-domy-studenckie/swiadczenia-pomocy-socjalnej

Pomoc materialna ze środków Miasta Piły

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Piły w formie stypendiów:
1) mieszkaniowego,
2) akademickiego.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w Kancelarii Głównej w Urzędzie Miasta Piły w terminie do 10 października danego roku.

Dokumenty do pobrania:
- treść Uchwały nr XLVI/599/14 Rady Miasta Piły z dnia 27 maja 2014 r.
- informacje o stypendiach i wniosek na stronie Urzędu Miasta Piły

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz w kategorii student. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 20 października każdego roku, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji i Nauki”. Dodatkowo wersję elektroniczną wniosku (bez załączników) należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

Szczegóły na stronie:
https://www.umww.pl/stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego