Ukończenie studiów i prace dyplomowe

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania tytułu jest:

  • Zaliczenie wszystkich lat studiów.
  • Zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych dla kierunku studiów lub specjalności.
  • Złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym.

Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się:

  • w siedzibie uczelni,
  • w trybie zdalnym.

O trybie przeprowadzenia egzaminu decyduje Dyrektor NI UAM w Pile. Szczegółowe informacje o trybach przeprowadzania egzaminu znajdują się w Zarządzeniu nr 5/2020/2021.

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu

  • karta obiegowa,
  • legitymacja studencka,
  • dowód wpłaty 60 zł za dyplom.

Informacje dla studentów kończących studia

Lp.

Czynność

Zgodnie z przepisem zarządzenia

Odpowiedzialny

1.

Przygotowanie pracy dyplomowej uzyskanie akceptacji promotora

 

Student

2.

Przekazanie do BOS danych dotyczących pracy dyplomowej

§ 2 ust. 1

Student

3.

Wprowadzenie do USOS danych dotyczących pracy dyplomowej

§ 9 ust. 1

Biuro Obsługi Studentów

4.

Wprowadzenie do USOS składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy*

§ 9 ust. 2

Biuro Obsługi Studentów

5.

Wprowadzenie do APD danych dotyczących pracy dyplomowej

§ 4 pkt 1

Student

6.

Zatwierdzenie   w   APD   oświadczenia   o   samodzielnym   napisaniu pracy dyplomowej

§ 4 pkt 2

Student

7.

Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej

§ 4 pkt 3

Student

8.

Sprawdzenie pracy dyplomowej w APD

§ 6 ust. 1

Promotor

9.

Zlecenie weryfikacji pracy dyplomowej w JSA

§ 6 ust. 1 pkt 1

Promotor

10.

Zaakceptowanie raportu z badania pracy dyplomowej w JSA

§ 6 ust. 1 pkt 2a

Promotor

11.

Zatwierdzenie oświadczenia o zapoznaniu się z raportem oraz, że praca dyplomowa spełnia warunki wymagane w postępowaniu o uzyskanie tytułu zawodowego

§ 6 ust. 1 pkt 2b

Promotor

12.

Przekazanie w APD pracy dyplomowej do wpisania recenzji

§ 6 ust. 2

Promotor

13.

Wpisanie recenzji pracy dyplomowej

§ 7

Promotor i Recenzent

14.

Przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

 

Przewodniczący

15.

Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu egzaminu dyplomowego

§ 8

Przewodniczący, Promotor, Recenzent

16.

Wydrukowanie i włączenie do teczki akt osobowych studenta:

-protokołu egzaminu dyplomowego**,

- recenzji pracy dyplomowej,

- Karty Pracy Dyplomowej,
będących wydrukami z USOS.

§ 9 ust. 3

Biuro Obsługi Studentów

17.

Wystawienie dyplomu

 

Sekcja Spraw Studenckich

18.

Wystawienie suplementu do dyplomu

 

Biuro Obsługi Studentów

Dokumenty

Zarządzenie nr 3/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowaObowiązującyDawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 3/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowa (2.6 MB)
Zarządzenie nr 4/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA)ObowiązującyDawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 4/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad wykorzystywania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) (1.3 MB)
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowejObowiązującyDawid Plebanik
DOC
Pobierz DOC Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (145.0 KB)
Archiwum Prac Dyplomowych (APD) - Instrukcja dla StudentówObowiązującyDawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Archiwum Prac Dyplomowych (APD) - Instrukcja dla Studentów (735.2 KB)
Wniosek - egzamin dyplomowyObowiązującyDawid Plebanik
DOC
Pobierz DOC Wniosek - egzamin dyplomowy (36.0 KB)
Zarządzenie nr 5/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowychObowiązującyDawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Zarządzenie nr 5/2020/2021 Rektora UAM z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych (1.9 MB)
Karta obiegowaObowiązującyDawid Plebanik
DOC
Pobierz DOC Karta obiegowa (144.5 KB)