Data publikacji w serwisie:

IDEAMU 2 – zwycięski projekt pilskiego Instytutu UAM

Projekt PapieroEKOlogia + HydroDOSKONALENIE przygotowany przez zespół Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile zwyciężył w konkursie Ideamu 2, którego celem jest wyłonienie pomysłów wspierających rozwój idei Zielonego Uniwersytetu i wdrożenie ich w życie.

Konkurs Ideamu organizowany jest od dwóch lat z inicjatywy rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzeja Lesickiego, od roku przy wsparciu Santander Universidades. W poniedziałek, 3 sierpnia, zwycięzcy z Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile oraz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej odebrali dyplomy i gratulacje.

- Jestem biologiem i dla mnie hasło dbanie o środowisko jest czymś naturalnym. Wcielanie pomysłów w życie to druga strona medalu, dzięki wam ta idea się ziszcza - zwrócił się do laureatów Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki.

Pierwszy z dwóch zwycięskich projektów - PapieroEKOlogia + HydroDOSKONALENIE, to dzieło dyrektora NI UAM w Pile dra Pawła M. Owsiannego, mgr Iwony Kukowki, mgr inż. Magdaleny Ozgi, mgra Mateusza Gutowskiego oraz studentów: Tomasza Paliwody, Marty Miciak i Marty Piekuty. Dotyczy wdrożenia w społeczności akademickiej rozwiązań i praktyk oszczędnego i proekologicznego gospodarowania papierem, zracjonalizowania gospodarki wodnej oraz ograniczenia użytkowania jednorazowych opakowań plastikowych w pilskim Instytucie UAM. Twórcy projektu planują przeprowadzić szkolenia dla studentów i kadry oraz społeczną kampanię informacyjną. Aby dać dobry przykład, dyrekcja Instytutu zdecydowała m.in., że po wyczerpaniu zapasów papieru i kopert białych, kolejne zakupy będą wyłącznie makulaturowe i szare. Ponadto, w Instytucie ma się pojawić podajnik na wodę z ujęciem z sieci wodociągowej, a podczas spotkań i wydarzeń organizowanych przez jednostkę serwowana będzie właśnie woda kranowa. Wypracowane dobre praktyki mają być szczegółowo opisane pod kątem możliwości ich wdrożenia w innych jednostkach UAM.

- Najważniejszą wartością projektu jest to, że powstał na styku pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Nadnotecki Instytut UAM w Pile wprowadza rozwiązania w życie, ale mają one trafić również do innych jednostek i wierzymy, że będzie to standard na całym Uniwersytecie - podkreślił dr Paweł M. Owsianny.

Drugi z nagrodzonych projektów w konkursie Ideamu pod hasłem „Zielone Konferencje” to przewodnik, który będzie promował dobre praktyki w zakresie organizacji odpowiedzianych społecznie i „zielonych” konferencji. Pracuje nad nim zespół z Instytutu Antropologii i Etnologii UAM.

Na realizację swoich projektów zwycięzcy Ideamu otrzymają równorzędne nagrody w wysokości 7 500 zł, ufundowane przez Santander Universidades.

Zielony Uniwersytet to projekt, w ramach którego uczelnia chroni i promuje bioróżnorodność, tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku, promuje zdrowy tryb życia i odżywiania się, segregację odpadów, oszczędność zasobów.

O zwycięskim projekcie przeczytasz również w Gazecie Wyborczej i na portalu pila.naszemiasto.pl.