Data publikacji w serwisie:

Nadnotecki Instytut UAM w Pile zainaugurował rok akademicki

Uroczyste Gaudeamus po raz kolejny zabrzmiało w murach Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. 5 października pilska filia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zainaugurowała rok akademicki 2020/2021. Uroczystości przewodniczyła Jej Magnificencja Rektor Prof. zw. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Pierwsza, w ponad 100-letniej historii UAM, kobieta na stanowisku rektora podsumowała miniony rok akademicki w pilskim Instytucie. Okres nauki 2019/2020 zapisze się w historii jako wyjątkowy. Z powodu epidemii społeczność akademicka musiała przejść na pracę zdalną, zarówno naukową, jak i dydaktyczną. Cykliczne wydarzenia, które każdego roku cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców północnej Wielkopolski (m.in. „Festiwal Gier, Fantastyki i Technologii Informatycznych – PILKON”, „Dzień Mokradeł” czy „Noc w  Lesie”) nie mogły się odbyć. W swoim przemówieniu JM Rektor Prof. Bogumiła Kaniewska wspomniała także śp. Profesora Stanisława Lorenca dyrektora NI UAM w Pile w latach 2010-2019, którego społeczności akademicka całego Uniwersytetu pożegnała w styczniu tego roku. JM Rektor zaznaczyła, ze Prof. Lorenc w testamencie zostawił nam dalszy rozwój Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile. W swoim przemówieniu Pani Rektor zaznaczyła, że ma nadzieję na bardzo intensywny dalszy rozwój pilskiej filii UAM, w szczególności nakierowany na rozwijanie działań związanych z ochroną środowiska, z klimatem, z ochroną wód. „– To są wyzwania, które jak wiemy, stawia przed nami współczesność. Wyzwania bardzo ważne, bardzo poważne. To, w jaki sposób będziemy ratować naszą planetę zniszczoną przez cywilizację, zależy przecież od osób, które będą dobrze wykształcone, a tak kształcimy w Instytucie Nadnoteckim.” Pani Rektor zaznaczała, że dalszy rozwój NI UAM będzie obejmował dalszą ścisłą współpracę z firmami regionalnymi, poszerzanie dydaktyki i oferowanie nowych kierunków studiów. „Nauka wtedy jest ważna i wtedy ma swoją wagę, kiedy służy ludziom” – dodała Rektor Kaniewska.

Najważniejsza uroczystość uczelniana nie mogła odbyć się bez immatrykulacji studentów pierwszego roku, a tym wyróżniającym się w nauce i aktywności społecznej Prorektor UAM ds. kadry i rozwoju - prof. Tadeusz Wallas - uroczyście wręczył nagrody. Wykład inauguracyjny, został zaprezentowany w nieco innej formie niż tradycyjnie, ponieważ składał się z dwóch wystąpień nawiązujących do prowadzonych w Instytucie kierunków studiów. Problematykę Gospodarki Wodnej omówił dr Paweł M. Owsianny, dyrektor NI UAM w Pile w wykładzie – „Gospodarka wodna: problemy globalne, znaczenie lokalne?”, a Technologie Informatyczne – dr Bartłomiej Przybylski z Wydziału Matematyki i Informatyki wygłaszając wykład pod tytułem „Nauka o oszczędzaniu? Informatyka”.

Nadnotecki Instytut UAM w Pile prowadzi praktyczne kierunki: studia licencjackie – Gospodarka Wodna i studia inżynierskie – Technologie Informatyczne. Poza studiami w trybie dziennym, uruchomiono rok temu tryb bezpłatnych studiów popołudniowych „Studia po 16-tej”, który umożliwia zdobywanie nowych kwalifikacji osobom pracującym.

Z uwagi na pandemię w uroczystości można było uczestniczyć zdalnie. Nagranie dostępne jest na profilu FB NI UAM w Pile.