Data publikacji w serwisie:

Rehabilitacyjna Baza Nurkowa i Stacja Badawcza NI UAM w jednym

Na początku sierpnia Stowarzyszenie Krok po kroku HSA, wieloletni partner Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, oficjalnie zaprezentowało wyjątkowy obiekt - jedyną na świecie Pływającą Bazę Nurkową i Rehabilitacyjną. Zasadniczym celem tego wyjątkowego miejsca jest oczywiście rehabilitacja społeczna i ruchowa poprzez nurkowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Prowadzi ona do przywrócenia nadziei i radości w życiu, do nowego zdefiniowania osób z wrodzoną, bądź nabytą w wypadkach niepełnosprawnością. Stowarzyszenie przygotowało programy rehabilitacyjne i nakręciło pierwszy na świecie film instruktażowy, w którym aktorami byli nurkowie Stowarzyszenia.

Oprócz nurków HSA z pływającej bazy korzystają także pracownicy Instytutu i studenci kierunku Gospodarka Wodna. Obiekt znajduje się na jeziorze Płotki, mieszącym się w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Pilska”. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem baza stanowi również stację monitoringową i dydaktyczną pilskiego UAM. W zbiorniku wodnym występują cenne przyrodniczo siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt warunkujące jego czystą wodę i stanowiące o jego bioróżnorodności. Obserwacji poddawane są zmiany w środowisku wodnym i problemy hydrologiczne, w tym fakt obniżania się poziomu lustra wody, czy zagospodarowanie turystyczne jeziora. Jezioro Płotki jest także obiektem testowym zmian klimatycznych. Nasi studenci mają możliwość skończenia kursu nurkowego, zaangażowania się w wolontariat, a także mogą prowadzić własne obserwacje lub wziąć udział w badaniach naukowych tego i innych jezior w regionie, w Tatrzańskim Parku Narodowym, Wigierskim Parku Narodowym, na Spitsbergenie, czy w Zatoce Puckiej na Bałtyku.

Wśród instruktorów nurkowania z osobami z niepełnosprawnościami i realizatorów tego przedsięwzięcia są Krzysztof Trawiński - wybitny nurek i prezes Stowarzyszenia, Grzegorz Marciniak - przedsiębiorca i prezes Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski oraz dr Paweł Michał Owsianny, hydrobiolog i dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, a jednocześnie vice-prezes Stowarzyszenia. W Krok po Kroku HSA pracuje charytatywnie łącznie 11 instruktorów nurkowania, co sprawia, że Piła jest najważniejszym centrum takiej rehabilitacji nie tylko w Polsce.


Materiał filmowy przygotowała Telewizja Asta, fotografie: Mateusz Chłystun RMF FM, Krzysztof Trawiński.