Data publikacji w serwisie:

Ruszyła rekrutacja na II edycję szkoleń dla uczniów ze szkół północnej Wielkopolski

Zapraszamy wszystkie szkoły z subregionu północnej Wielkopolski do nieodpłatnego udziału w II edycji jednodniowych szkoleń komunikacyjnych dla uczniów pn.: „Kruki i kruczki, czyli o komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym”. Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia odbędą się w formule zdalnej, na platformie Microsoft Teams.

Szkolenia zaplanowano w taki sposób, aby uczestniczący w nich uczniowie, kształcąc szeroki wachlarz kompetencji kluczowych, samodzielnie dochodzili do zrozumienia podstawowych mechanizmów komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym. Pojedyncze szkolenie obejmuje dwa bloki:

warsztaty, podczas których uczniowie pracują w grupach, podzielonych na zespoły zgodnie z profilami swoich osobistych zainteresowań (kształcąc swoje kompetencje w zakresie współpracy w grupie i przekazywania myśli, kontaktów interpersonalnych),

grę dydaktyczną, zaplanowaną tak, aby uczniowie chcąc wygrać w grze wykorzystywali zdobytą na warsztatach wiedzę (kształcąc swoje kompetencje w zakresie logicznego myślenia i analizy faktów, kreatywności i praktycznego wykorzystania wiedzy).

Do udziału w zdalnych szkoleniach zapraszamy 25 osobowe grupy uczniów klas 7-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego. Szkolenia odbędą się w lutym i marcu 2021.

Liczba miejsc ograniczona! Rekrutacja do udziału w szkoleniach potrwa do 17. lutego. Realizowana będzie elektronicznie poprzez wypełnienie i wysłanie zgłoszenia elektronicznego. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Pobierz Formularz zgłoszeniowy na II edycję szkoleń KRUK.

Zapoznaj się z regulaminem II edycji szkoleń KRUK.

Zobacz jak przebiegały zajęcia podczas I edycji szkoleń.

Masz pytania? Napisz do nas: kompetencje@amu.edu.pl.

Logo UE Kurs jest elementem Programu Edukacyjnego KRUK powstałego w ramach projektu „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży”, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz-Zgloszeniowy-na-Szkolenia-KRUK-II-edycja.docx 19.01.2021 Dawid Plebanik
DOCX
Pobierz DOCX Formularz-Zgloszeniowy-na-Szkolenia-KRUK-II-edycja.docx(149.6 KB)
Regulamin-Szkolen-KRUK-II-edycja.pdf 19.01.2021 Dawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Regulamin-Szkolen-KRUK-II-edycja.pdf(141.1 KB)