Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy do Akademii Edukacji Ekologicznej

Czy Pradolina Noteci powstała wskutek megapowodzi? Co nas czeka jeśli tendencja niekorzystnych zmian klimatu będzie się utrzymywać? Czy w świadomość ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski dominują "wrażenia" i "przekonania" czy wiedzę zdobywamy w oparciu o logiczne wnioski z badań naukowych?

Odpowiedź na te i wiele "środowiskowych" pytań uzyskasz podczas Akademii Edukacji Ekologicznej "Klimat a rozwój północnej Wielkopolski - rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne"

Program spotkania (więcej w wydarzeniu na profilu FB):

1) PRZESZŁOŚĆ
prof. UMK dr hab. Piotr WECKWERTH - Jak zmiany klimatu wpłynęły na północną Wielkopolskę? Megapowódź a powstanie Pradoliny Noteci.

2) PRZYSZŁOŚĆ
dr Jakub MAŁECKI - Początek końca? Rozmowy o lodzie i zmianie klimatu.

3) TERAZ
dr Paweł M. OWSIANNY, mgr Mateusz Gutowski, mgr Iwona Kukowka, mgr Katarzyna Kwaśnik: Stosunek do ochrony środowiska jako wyraz świadomości ekologicznej mieszkańców północnej Wielkopolski. Stan i potrzeby edukacyjne.

Wydarzenie w ramach Akademii Edukacji Ekologicznej prowadzonej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile - odbędzie się 29 października 2021 r., godzina 16:00 w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile, ul. Kołobrzeska 15. Wydarzenie jest bezpłatne.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie na stronie CDN w Pile
https://bit.ly/2XoNK3O

Kontakt: mail: k.kwasnik@cdn.pila.pl tel: 67 352 70 27