Data publikacji w serwisie:

KRUK: ostatnie dni rekrutacji na szkolenia edukacyjne dla uczniów

Przypominamy, że w najbliższą środę tj. 17 lutego mija termin zgłaszania udziału szkoły
w jednodniowych, bezpłatnych szkoleniach on-line pn.:

„Kruki i kruczki, czyli o komunikacji w przyrodzie, społeczeństwie i świecie wirtualnym”

wspierających rozwój kompetencji interpersonalnych i kognitywnych uczniów!

UWAGA: nastąpiła zmiana regulaminu szkoleń! Dla nauczyciela opiekującego się grupą przewidziano wynagrodzenie (w kwocie 400 zł brutto) oraz wprowadzono możliwość realizacji szkoleń także w godzinach popołudniowych! W załączniku przesyłamy aktualną wersję regulaminu szkoleń (wraz z wprowadzonymi zmianami).

Więcej informacji o szkoleniach i zasadach rekrutacji odnajdą Państwo na stronie:

http://kompetencje.amu.edu.pl/ w dziale aktualności.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń.

Zmian w regulaminie dokonano wychodząc naprzeciw potrzebom szkół wyrażających chęć udziału w szkoleniach, na mocy § 9 pkt 1 Regulaminu szkoleń oraz po otrzymaniu zgody Instytucji Pośredniczącej (o której mowa w § 1 pkt 6 Regulaminu szkoleń).

logo ue

Szkolenia są elementem Programu Edukacyjnego KRUK powstałego w ramach projektu „Uniwersytet Wsparcia Rozwoju Kompetencyjnego Młodzieży”, który jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym 2014-2020 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Formularz Zgłoszeniowy na Szkolenia KRUK II Edycja 15.02.2021 Dawid Plebanik
DOCX
Pobierz DOCX Formularz Zgłoszeniowy na Szkolenia KRUK II Edycja(149.6 KB)
Regulamin II edycja szkoleń KRUK 15.02.2021 Dawid Plebanik
PDF
Pobierz PDF Regulamin II edycja szkoleń KRUK(302.8 KB)