Data publikacji w serwisie:

„Mokradła i woda" – 50. rocznica podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych

Drugiego lutego na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem „Mokradła i woda” w 50. rocznicę podpisania konwencji o obszarach wodno-błotnych tzw. konwencji ramsarskiej.

Mokradła są ważnymi zbiornikami i źródłami wody, której w ostatniej dekadzie zaczyna coraz bardziej brakować - także w Polsce. Bardzo ważne jest to żebyśmy zwrócili na nie większą uwagę. Światowy Dzień Mokradeł to dobry moment żeby przypomnieć sobie o ważnych funkcjach mokradeł:

-magazynują wodę,

-magazynują węgiel,

-są źródłem pożywienia,

-stanowią ważne siedlisko dla mikroorganizmów, grzybów, roślin i zwierząt,

-chronią nas przez katastrofami: powodziami, suszami i sztormami.

Pomimo ogromnej wartości dla życia, mokradła są ciągle niszczone i osuszane. Od 1700 roku zanikło aż 87% światowych mokradeł. Obecnie posiadamy odpowiednią wiedzę i świadomość aby zapobiegać ich degradacji. Tracąc mokradła, tracimy wodę.

W tym dniu zapraszamy do obejrzenia filmu Michała Adamowicza i Bartka Sobańskiego, poruszającego problem budowy drogi ekspresowej przez Biebrzański Park Narodowy, w ramach międzynarodowej trasy Via Carpatia.

Wszystkie proponowane przez drogowców warianty to zniszczenie unikatowych ekosystemów doliny Biebrzy – największego zespołu torfowisk, bagien i mokradeł w Polsce, wraz z ich dobroczynnym wpływem na retencję wody, tak ważną w czasach zmian klimatycznych. Wszystkie niosą za sobą zniszczenie przyjaznego naturze rolnictwa i turystyki opartej na biebrzańskiej przyrodzie. Niezbędne jest rozpatrzenie realnej, istniejącej alternatywy przebiegu tej drogi omijającej dolinę Biebrzy od zachodu. Przeprowadzenie drogi w tym korytarzu pozwoli nie tylko zachować najcenniejszą przyrodę Podlasia, ale przy przedłużeniu drogi na Olsztyn, umożliwi też ominięcie serca Mazur przez planowaną i tam drogę ekspresową.

Chcesz się dowiedzieć w jaki sposób zarządzać najcenniejszymi ekosystemami wodnymi w Polsce i Europie? Wybierz praktyczne studia na kierunku Gospodarka Wodna w Pile!